Monday, September 28, 2009

Mauliate inang lyric

MAULIATE INANG


Hu…………….
Di Togu-togu ho
Di pagodang godang ho
Hami on inang

Angka ajar na denggan
Dohot poda na uli
Sai di memehon ho do tu ahu
Mauliate inang

Dang marna suda holong ni roham tu ahu inang
Sahat tu na marhuta sada ahu on
Tong-tong di boan ho di tangiang mu
Mauliate inangSai mar tinangi ma Tuhan I
Di sude sangkap ni roha mi
Sai diramoti ma ngolu mi
Di hatuaon ni umur mi

Pasahatma di tangiang mu
Boi ture saluhut hami anak hon mon
Marsihaholongan marsianjuan

No comments:

Post a Comment